อิทธิฤทธิ์น้ำ (กาม)

By… นนท์ นทีรัตน์

ข่าวฮือฮาสะท้านวงการสงฆ์ทั่วโลก เมื่อพระสงฆ์ไทยต้องอาญาแผ่นดิน ผิดทั้งทางโลกและทางธรรม ไม่ใช่พระหนุ่มเณรน้อย แต่เป็นพระสังฆาธิการระดับบิ๊กๆ ทั้งนั้น คงไม่ต้องจารนัยชื่อเสียงเรียงนาม

   ความผิดที่ว่าคือประเภทอมเงินเจ้า งาบเงินวัด และมั่วกามเสพเมถุน

นี่ว่ากันในภาพรวม

เมื่อพูดถึงน้ำกามพลันก็คิดถึงน้ำมนต์ น้ำมนต์ชาวพุทธเชื่อกันว่าเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์

ตามโบราณราชประเพณี จะใช้น้ำจากแม่น้ำ 5 สาย แม่น้ำบางปะกง แม่น้ำป่าสัก แม่น้ำท่าจีน แม่น้ำแม่กลอง และแม่น้ำเพชรบุรี ประกอบการราชพิธีต่างๆ เช่น พิธีถือน้ำพิพัฒสัตยา

ชาวบ้านทั่วไปก็มีความเชื่อว่า เมื่อได้รับการประพรมน้ำพระพุทธมนต์จากพระสงฆ์ จะทำให้โชคดี หมดเคราะห์ หมดโรค หมดภัย

แม้จะมีข่าวฉาวขนาดนี้ ความเชื่อดังกล่าวก็ยังดำรงคงอยู่ น่าเสียดายที่โล้นๆ ห่มเหลือง (อลัชชี) กำลังทำให้น้ำมนต์เสื่อมความขลัง

ความจริงน้ำก็ยังเป็นน้ำ แต่ที่มันเสื่อมคือคนที่ประกอบพิธี (อลัชชี) ไปยึดน้ำกามเป็นสรณะ พูดให้ชัดๆ คือไปยึดในกามคุณ 5 คือ สิ่งที่น่าปรารถนาชวนให้รัก ให้ใคร่ พาใจให้กำหนัดยินดี ประกอบด้วย รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส

พระสงฆ์นอกรีต

มีมาตั้งแต่สมัยสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังไม่ปรินิพพาน เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน จับได้ไล่ทันก็จับสึก ติดคุกตะรางกันไปก็เยอะ

ที่ยังลอยนวลก็อีกมาก

พระสงฆ์ระดับเจ้าคุณที่ทำผิดคิดชั่วยังมีอยู่ เพียงแต่ใช้วิธีการที่แยบยลเอาตัวรอด ส่วนใหญ่หนีไม่พ้นเรื่อง (น้ำ) กาม ตามมาด้วยทรัพย์สินเงินทอง

เมื่อพระสงฆ์ทำเรื่องบัดสีแบบนี้ ใครรู้ก่อน?

พระด้วยกันอยู่วัดเดียวกันนั่นแหละ

พระสงฆ์ที่ปกปิดพระที่ต้องอาบัติก็นับว่าอาบัติด้วย

ตามข่าวมีพระสงฆ์หนุ่มใหญ่ระดับเจ้าคุณพลอยฟ้าพลอยฝน เจ้าหน้าที่ค้นกุฏิเรื่องเงินทอนวัด ดันเจอรูปกำลังเสพเมถุนกับเพศเดียวกัน เลยต้องลาสิกขา

 อิทธิฤทธิ์ของน้ำ (กาม) นี้ช่างรุนแรงเสียไม่มี

 

แสดงความคิดเห็น

บทความล่าสุด

VIEW ALL

การเคหะผุดสมาร์ทโฮมผ่อนไม่เกิน2พัน

การเคหะแห่งชาติเตรียมแผนลุยบ้านล้านหลังต่อ เร่งพัฒนาบ้าน Smart Home โดยใช้บ้านโครงเหล็กประ…

ออมสินจับมือสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพยกระดับอาชีพแก่ผู้มีรายได้น้อย

ธนาคารออมสิน ลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการขับเคลื่อนการพัฒนากำลังคนและส่งเสริมการพัฒนาสมรร…

ดึงสหกรณ์การเกษตรระดับอำเภอผลิตปุ๋ยใช้เองถูกกว่าตลาด30%

ต้นทุนการผลิตภาคการเกษตรส่วนใหญ่เกิดจากค่าปัจจัยการผลิตที่เกษตรกรจำเป็นต้องใช้สำหรับการเพา…

บทความแนะนำ

VIEW ALL

ขีดเส้นแผนแม่บทฟื้นบึงบอระเพ็ด

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติจับมือมหาวิทยาลัยนเรศวร เดินหน้าศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟื้นฟูบึงบอระเพ็ด…

พิษร้ายน้ำหยด ในเลวมีดี ในดีมีเลว

ระบบน้ำหยดเป็นของศักดิ์สิทธิ์ของไทยที่รับอิทธิพล จากอิสราเอลมาอีกทอดหนึ่ง ...ในดีมีเลว ในเลวมีดี เป็…

อิเหนาเสวนา

By…วิชชา ชาญเขตร พาราควอต สารเคมีกำจัดหญ้าวัชพืช เป็นหนามยอกใจเอ็นจีโอทั้งมวล ตั้งแต่ระดับบิ๊กกระทั่…