วิบากกรรมว่าที่กกต.

สรรหากกต.5 คน มีขื่อสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็น 1 ใน 5 ด้วย

ใครจะแสดงความยินดีล่วงหน้าก็ขอให้ดูผลการพิจารณาคัดเลือกปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปี 2560 ที่ผ่านมาด้วย

ว่าด้วยประสบการณ์การทำงาน อธิบดีสมชาย คร่ำหวอดกว่ากัน ว่าด้วยการจับประเด็น อธิบดีสมชายก็ไวกว่า จนรัฐมนตรีเกษตรฯอย่างพล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ นิยมสมชายยิ่ง

ปัจจัยที่อาจด้อยกว่า เป็นแค่เรื่องแหล่งศึกษา รองปลัดฯเลิศวิโรจน์ จบนอกจากอเมริกา ในขณะอธิบดีสมชายจบในที่ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน

…แต่ที่หนักหนายิ่งกว่าอื่นใด อธิบดีสมชาย ติดบ่วงคดีสหกรณ์ออมทรัพย์คลองจั่นที่ยังไม่จบเกม

ปลัดกระทรวงเกษตรฯจึงเป็นชื่อ เลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ

 การพิจารณาคุณสมบัติกรรมการกกต. 7 คน(รวม2 คนจากศาล)หนนี้ จะซ้ำรอยหรือไม่ซ้ำรอยประวัติศาสตร์ของคนชื่อสมชาย ชาญณรงค์กุล หรือไม่อยู่ที่คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติของสนช.เป็นด่านสุดท้าย

ทราบแล้ว โปรดติดตาม

    • ธัชพล
    • พฤษภาคม 9, 2018
    ตอบกลับ

    ไม่ควรให้คนนี้เป็น กดต. เรื่อง สหกรณ์คลองจั่น

แสดงความคิดเห็น

บทความล่าสุด

VIEW ALL

คลังหารือทวิภาคีกับกลุ่มธนาคารโลกและผู้แทนจากสถาบันการเงิน

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะผู้ว่าการของไทยในธนาคารโลก เป็…

รูปธรรมการบริหารจัดการน้ำพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยา

พื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา มีความน่ากังวลตรงที่มีแหล่งน้ำต้นทุนของตัวเองน้อยมาก ไม่ว่าเขื่อนป…

ปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยร้อยละ 1 ช่วยสมาชิกสหกรณ์จากภัยแล้ง

กรมส่งเสริมสหกรณ์จัดสรรเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ 500 ล้านบาท ดอกเบี้ยร้อยละ 1 บรรเทาปัญหาคว…

บทความแนะนำ

VIEW ALL

คลังหารือทวิภาคีกับกลุ่มธนาคารโลกและผู้แทนจากสถาบันการเงิน

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะผู้ว่าการของไทยในธนาคารโลก เป็นหัวหน้าคณ…

รูปธรรมการบริหารจัดการน้ำพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยา

พื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา มีความน่ากังวลตรงที่มีแหล่งน้ำต้นทุนของตัวเองน้อยมาก ไม่ว่าเขื่อนป่าสักชลสิท…

ปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยร้อยละ 1 ช่วยสมาชิกสหกรณ์จากภัยแล้ง

กรมส่งเสริมสหกรณ์จัดสรรเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ 500 ล้านบาท ดอกเบี้ยร้อยละ 1 บรรเทาปัญหาความเดือดร้อ…