วิบากกรรมว่าที่กกต.

สรรหากกต.5 คน มีขื่อสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็น 1 ใน 5 ด้วย

ใครจะแสดงความยินดีล่วงหน้าก็ขอให้ดูผลการพิจารณาคัดเลือกปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปี 2560 ที่ผ่านมาด้วย

ว่าด้วยประสบการณ์การทำงาน อธิบดีสมชาย คร่ำหวอดกว่ากัน ว่าด้วยการจับประเด็น อธิบดีสมชายก็ไวกว่า จนรัฐมนตรีเกษตรฯอย่างพล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ นิยมสมชายยิ่ง

ปัจจัยที่อาจด้อยกว่า เป็นแค่เรื่องแหล่งศึกษา รองปลัดฯเลิศวิโรจน์ จบนอกจากอเมริกา ในขณะอธิบดีสมชายจบในที่ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน

…แต่ที่หนักหนายิ่งกว่าอื่นใด อธิบดีสมชาย ติดบ่วงคดีสหกรณ์ออมทรัพย์คลองจั่นที่ยังไม่จบเกม

ปลัดกระทรวงเกษตรฯจึงเป็นชื่อ เลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ

 การพิจารณาคุณสมบัติกรรมการกกต. 7 คน(รวม2 คนจากศาล)หนนี้ จะซ้ำรอยหรือไม่ซ้ำรอยประวัติศาสตร์ของคนชื่อสมชาย ชาญณรงค์กุล หรือไม่อยู่ที่คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติของสนช.เป็นด่านสุดท้าย

ทราบแล้ว โปรดติดตาม

    • ธัชพล
    • พฤษภาคม 9, 2018
    ตอบกลับ

    ไม่ควรให้คนนี้เป็น กดต. เรื่อง สหกรณ์คลองจั่น

แสดงความคิดเห็น

บทความล่าสุด

VIEW ALL

การเคหะผุดสมาร์ทโฮมผ่อนไม่เกิน2พัน

การเคหะแห่งชาติเตรียมแผนลุยบ้านล้านหลังต่อ เร่งพัฒนาบ้าน Smart Home โดยใช้บ้านโครงเหล็กประ…

ออมสินจับมือสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพยกระดับอาชีพแก่ผู้มีรายได้น้อย

ธนาคารออมสิน ลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการขับเคลื่อนการพัฒนากำลังคนและส่งเสริมการพัฒนาสมรร…

ดึงสหกรณ์การเกษตรระดับอำเภอผลิตปุ๋ยใช้เองถูกกว่าตลาด30%

ต้นทุนการผลิตภาคการเกษตรส่วนใหญ่เกิดจากค่าปัจจัยการผลิตที่เกษตรกรจำเป็นต้องใช้สำหรับการเพา…

บทความแนะนำ

VIEW ALL

เคหะฯ ประเดิมงานใหญ่รับปี 2562

การเคหะแห่งชาติประเดิมงานใหญ่รับปีใหม่ 2562 ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาก่อสร้างโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชน…

ประมงตั้งศูนย์ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ 19 จังหวัด

กรมประมงขยายฐานการผลิตจุลินทรีย์ ผุดโครงการ“สร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร” ภายใต้โครงการ ไท…

รัฐบาลเล็งตั้งกระทรวงน้ำ เดินหน้าปฎิรูปน้ำทั้งระบบ

1 ปี สทนช. รัฐบาลเล็งยกระดับ “สทนช.” สู่กระทรวงน้ำ           “บิ๊กฉัตร” เล็งปั้น สทนช. สู่ “กระทรวงท…