เอกคืองานชลประทาน

… “การจัดการความเป็นอยู่ในหมู่ประชาชน  งานที่ขึ้นมาเป็นเอกก็คืองานชลประทาน ถ้าหากว่าไม่มีงานชลประทาน ประเทศจะแห้งแล้ง เมื่อแห้งแล้งแล้ว การเพาะปลูกก็ไม่ได้  พอเพาะปลูกไม่มีก็ไม่มีการทำงานด้านการเกษตร ซึ่งเป็นงานที่ได้รับผลประโยชน์แก่ราษฎรโดยตรง….” พระราชดำรัสของพระบาทพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน  พระราชวังดุสิต เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2532

…กรมชลประทาน ถือกำเนิดมาแต่ พ.ศ. 2445 หรือ 87 ปีในยุคนั้น หรือ 116 ปีในปัจจุบัน ยังคงทำหน้าที่ในการพัฒนาการชลประทานไทยอย่างต่อเนื่อง  เพราะราษฎรส่วนใหญ่ของประเทศยังคงเป็นเกษตรกรมากกว่าอาชีพอื่นจนถึงขณะนี้  และด้วยสายพระเนตรอันกว้างไกล ประเทศไทยจึงยังมีน้ำเพาะปลูกทำกิน น้ำกินน้ำใช้ เพียงพอระดับหนึ่ง และเป็นที่กล่าวขวัญว่า เป็นครัวของโลกจนถึงนาทีนี้

 

แสดงความคิดเห็น

บทความล่าสุด

VIEW ALL

คลังหารือทวิภาคีกับกลุ่มธนาคารโลกและผู้แทนจากสถาบันการเงิน

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะผู้ว่าการของไทยในธนาคารโลก เป็…

รูปธรรมการบริหารจัดการน้ำพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยา

พื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา มีความน่ากังวลตรงที่มีแหล่งน้ำต้นทุนของตัวเองน้อยมาก ไม่ว่าเขื่อนป…

ปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยร้อยละ 1 ช่วยสมาชิกสหกรณ์จากภัยแล้ง

กรมส่งเสริมสหกรณ์จัดสรรเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ 500 ล้านบาท ดอกเบี้ยร้อยละ 1 บรรเทาปัญหาคว…

บทความแนะนำ

VIEW ALL

คลังหารือทวิภาคีกับกลุ่มธนาคารโลกและผู้แทนจากสถาบันการเงิน

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะผู้ว่าการของไทยในธนาคารโลก เป็นหัวหน้าคณ…

รูปธรรมการบริหารจัดการน้ำพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยา

พื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา มีความน่ากังวลตรงที่มีแหล่งน้ำต้นทุนของตัวเองน้อยมาก ไม่ว่าเขื่อนป่าสักชลสิท…

ปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยร้อยละ 1 ช่วยสมาชิกสหกรณ์จากภัยแล้ง

กรมส่งเสริมสหกรณ์จัดสรรเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ 500 ล้านบาท ดอกเบี้ยร้อยละ 1 บรรเทาปัญหาความเดือดร้อ…