เอกคืองานชลประทาน

… “การจัดการความเป็นอยู่ในหมู่ประชาชน  งานที่ขึ้นมาเป็นเอกก็คืองานชลประทาน ถ้าหากว่าไม่มีงานชลประทาน ประเทศจะแห้งแล้ง เมื่อแห้งแล้งแล้ว การเพาะปลูกก็ไม่ได้  พอเพาะปลูกไม่มีก็ไม่มีการทำงานด้านการเกษตร ซึ่งเป็นงานที่ได้รับผลประโยชน์แก่ราษฎรโดยตรง….” พระราชดำรัสของพระบาทพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน  พระราชวังดุสิต เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2532

…กรมชลประทาน ถือกำเนิดมาแต่ พ.ศ. 2445 หรือ 87 ปีในยุคนั้น หรือ 116 ปีในปัจจุบัน ยังคงทำหน้าที่ในการพัฒนาการชลประทานไทยอย่างต่อเนื่อง  เพราะราษฎรส่วนใหญ่ของประเทศยังคงเป็นเกษตรกรมากกว่าอาชีพอื่นจนถึงขณะนี้  และด้วยสายพระเนตรอันกว้างไกล ประเทศไทยจึงยังมีน้ำเพาะปลูกทำกิน น้ำกินน้ำใช้ เพียงพอระดับหนึ่ง และเป็นที่กล่าวขวัญว่า เป็นครัวของโลกจนถึงนาทีนี้

 

แสดงความคิดเห็น

บทความล่าสุด

VIEW ALL

การเคหะผุดสมาร์ทโฮมผ่อนไม่เกิน2พัน

การเคหะแห่งชาติเตรียมแผนลุยบ้านล้านหลังต่อ เร่งพัฒนาบ้าน Smart Home โดยใช้บ้านโครงเหล็กประ…

ออมสินจับมือสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพยกระดับอาชีพแก่ผู้มีรายได้น้อย

ธนาคารออมสิน ลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการขับเคลื่อนการพัฒนากำลังคนและส่งเสริมการพัฒนาสมรร…

ดึงสหกรณ์การเกษตรระดับอำเภอผลิตปุ๋ยใช้เองถูกกว่าตลาด30%

ต้นทุนการผลิตภาคการเกษตรส่วนใหญ่เกิดจากค่าปัจจัยการผลิตที่เกษตรกรจำเป็นต้องใช้สำหรับการเพา…

บทความแนะนำ

VIEW ALL

กนช.เคาะแผนแม่บทน้ำ 20 ปี จัดระเบียบน้ำประเทศทุกมิติ

  ในการประชุม คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ หรือกนช. ที่มีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็น…

DRIVE AWARD ต้นแบบขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสังคม

สมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ ร่วมกับหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะ  พา…

ผส.ไอเดียเจ๋ง ผุดธนาคารเวลา สะสมความดี เบิกใช้ได้

ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่การเป็น"สังคมสูงอายุระดับสมบูรณ์"? จั่วหัวแบบนี้ไม่ได้หมายความว่าเมืองไทยจะ…