อ่างเก็บน้ำเบตง แหล่งน้ำหนุนเศรษฐกิจแดนใต้

โครงการเมืองต้นแบบ สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ซึ่งถือเป็นโครงการที่รัฐบาลมุ่งแก้ปัญหาความไม่สงบ ด้วยการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจเฉพาะและกระตุ้นให้เกิดการลงทุน รวมทั้งยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ โดยยกอำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี เป็นเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส เป็นศูนย์กลางการค้าขายชายแดนระหว่างประเทศ และอำเภอเบตง จังหวัดยะลา เป็นเมืองต้นแบบการพัฒนาที่พึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน

               แต่ ณ วันนี้อำเภอเบตง จ.ยะลา ยังคงประสบกับปัญหาอุทกภัย และปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค เนื่องจากมีการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและการขยายตัวด้านการท่องเที่ยว มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ อาทิ ชาวมาเลเซีย เดินทางผ่านชายแดนมาเที่ยวเป็นจำนวนมาก

               เพื่อบรรเทาปัญหาดังกล่าว กรมชลประทาน ภายใต้การสั่งการของ นายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน ได้มอบหมายให้ นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ นายชูชาติ รักจิตร ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง นายสุรัช  ธนูศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการ และผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่บ้านสวนแป๊ะหลิม เทศบาลตำบลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองเบตง ซึ่งโครงการนี้ หากดำเนินการแล้วเสร็จ จะสามารถเก็บกักน้ำได้ 11.6 ล้านลูกบาศก์เมตร สามารถช่วยบรรเทาอุทกภัยในเขตเทศบาลเมืองเบตง และพื้นที่ใกล้เคียง รวมทั้งจะส่งน้ำเพื่อผลิตน้ำประปาให้กับการประปาส่วนภูมิภาคเดือนละ 0.8 ล้านลูกบาศก์เมตร อีกทั้งยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์พืชและสัตว์น้ำ และระบายน้ำเพื่อรักษาระบบนิเวศน์ท้ายน้ำอีกด้วย

               นายเฉลิมเกียรติ กล่าวหลังจากลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของโครงการว่า กรมชลประทานได้สนับสนุนงบประมาณในการเตรียมความพร้อม การสำรวจ และออกแบบ อีกทั้งรัฐบาลก็ได้ให้ความสำคัญพื้นที่แห่งนี้  เพราะว่าอีกไม่นาน จะมีสนามบิน ที่นี่ อีกทั้งอ.เบตง ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม หากที่นี่มีน้ำ ก็จะสร้างความมั่นคงในด้านเศรษฐกิจได้อีกทางหนึ่ง โดยความก้าวหน้าของโครงการ ปัจจุบันได้มีการเจรจากับเจ้าของที่ดินในการเลื่อนจุดก่อสร้าง และเจ้าของที่ดินได้ยินยอมให้กรมชลประทาน เข้าดำเนินการสำรวจสภาพภูมิประเทศแล้ว

แสดงความคิดเห็น

บทความล่าสุด

VIEW ALL

ธ.ออมสิน สมทบกองผ้าป่ามหากุศลร่วมสร้างโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว

นายอิสระ วงศ์รุ่ง รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มลูกค้าบุคคล มอบเงินบริจาคสมทบกองผ้าป่ามห…

โครงการห้วยน้ำรีจ่อเปิดใช้ ปี 64 กรมชลฯเดินหน้าสร้างป่า-สร้างรายได้ชุมชน

โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ…

“บิ๊กป้อม”เคาะงบบูรณาการน้ำ1.8 แสนล้าน จี้ทุกหน่วยงานเร่งช่วยปชช.

รองนายกรัฐมนตรี เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมติดตามภัยแล้งและพิจารณางบบูรณาการน้ำนัดแรก…

บทความแนะนำ

VIEW ALL

ธ.ออมสิน สมทบกองผ้าป่ามหากุศลร่วมสร้างโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว

นายอิสระ วงศ์รุ่ง รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มลูกค้าบุคคล มอบเงินบริจาคสมทบกองผ้าป่ามหากุศล เพื่…

โครงการห้วยน้ำรีจ่อเปิดใช้ ปี 64 กรมชลฯเดินหน้าสร้างป่า-สร้างรายได้ชุมชน

โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภู…

“บิ๊กป้อม”เคาะงบบูรณาการน้ำ1.8 แสนล้าน จี้ทุกหน่วยงานเร่งช่วยปชช.

รองนายกรัฐมนตรี เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมติดตามภัยแล้งและพิจารณางบบูรณาการน้ำนัดแรก กำชับทุกห…