ออมสิน ผนึกหอการค้าภาคเหนือ ยกระดับ SMEs ครอบคลุมทุกธุรกิจ

ธนาคารออมสินจัดงาน “Together, We’re Strong” ผนึกหอการค้ารวมพลังยกระดับ SMEs ไทย หวังสร้างความสัมพันธ์ระหว่างธนาคารออมสิน กลุ่มผู้ประกอบการ SMEs และหน่วยงานพันธมิตรในพื้นที่ภาคเหนือ

ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ตามนโยบายรัฐบาลที่มุ่งให้การสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs เพื่อผลักดันเศรษฐกิจของประเทศไทย สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของธนาคารออมสินที่มุ่งเน้นการยกระดับ SMEs ไทย ให้ครอบคลุมทุกๆ กลุ่มลูกค้าธุรกิจ ซึ่งการจัดงาน Together, We’re Strong หอการค้ารวมพลัง ออมสินยกระดับ SMEs ไทย จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างธนาคารออมสิน กลุ่มผู้ประกอบการ SMEs และ หน่วยงานภาคีพันธมิตร เพื่อช่วยกันยกระดับ SMEs ไทย ให้สามารถฟื้นฟู ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในจังหวัด ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน พร้อมก้าวสู่ยุค 5.0

“โครงการนี้ได้ดำเนินการครั้งแรกในเขตพื้นที่เศรษฐกิจ 5 จังหวัดภาคใต้ โดยจัดขึ้นที่จังหวัดสงขลา ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี ครั้งนี้ที่ได้เห็นศักยภาพพื้นที่ภาคเหนือว่ายังมีการขยายตัวของเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการลงทุนของทางภาครัฐ และการท่องเที่ยวที่ยังคงดีอย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดงานครั้งนี้เพื่อสานต่อนโยบายของรัฐบาล ขณะเดียวกันได้มีการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ ระหว่างธนาคารออมสินกับหอการค้าจังหวัดทั่วประเทศไปแล้ว 69 จังหวัด ในการส่งเสริมและสนับสนุนศักยภาพสมาชิกหอการค้าจังหวัด รวมถึงมุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานภาคีพันธมิตรต่างๆ ได้แก่ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.), สมาพันธ์ SMEs, สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นต้น เพื่อให้การสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs, SMEs Startup และ Corporate ร่วมกันอีกด้วย” ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กล่าว

นอกจากนี้ ธนาคารออมสิน ได้เปิดศูนย์ลูกค้าธุรกิจ SMEs ทั้งหมด 82 ศูนย์ ทั่วประเทศ ที่พร้อมดูแลและให้คำปรึกษาผู้ประกอบการ SMEs ทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ และ Startup รวมถึงได้แสวงหาหน่วยงานพันธมิตร ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อให้บริการด้าน SMEs ครอบคลุมทุกกลุ่ม รวมถึง นำเสนอสินเชื่อที่น่าสนใจ ได้แก่ GSB D-VERs อัตราดอกเบี้ย 3 ปีแรก MLR-1% (ปัจจุบัน MLR ของธนาคารออมสิน = 6.50%) สำหรับวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท หากต้องการวงเงินมากกว่า 20 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 3 ปีแรก MLR-2% สินเชื่อธุรกิจเจ้าสัว 555 สำหรับลูกค้าที่ยังไม่เคยใช้บริการสินเชื่อกับธนาคารออมสิน และต้องการเงินทุนหมุนเวียน GSB SMEs บัญชีเดียวเปอร์เซ็นต์เดียว อัตราดอกเบี้ยปีแรก 1% หลังจากนั้น MLR และ MLR+1 ตลอดอายุสัญญา GSB Smooth Biz ซึ่งธนาคารคิดอัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับสมาชิกหอการค้าที่ได้ร่วมลงนาม MOU กับธนาคารออมสิน ปีแรกเพียง 1.99% ปีที่ 2 = MLR/MOR หลังจากนั้น MLR/MOR +1 ตลอดอายุสัญญา และ GSB SMEs ส่งเสริมศักยภาพ โดยเน้นธุรกิจ ที่เป็น Social Enterprise โดยอัตราดอกเบี้ยคงที่ 2 ปีแรก 4.99% ระยะเวลากู้สูงสุด 10 ปี

แสดงความคิดเห็น

บทความล่าสุด

VIEW ALL

บริหารจัดการน้ำแนวใหม่ลดขัดแย้ง นำร่องทั้งลุ่มน้ำสะแกกรัง-ยม

เวลาพื้นที่ใดมีปัญหาเรื่องน้ำ ไม่ว่าน้ำขาดแคลน น้ำท่วม  การแก้ไขปัญหาจะเป็นการศึกษาและดำเน…

ดันสร้างอ่างแม่คำ-แม่แสลบ หวังช่วยพื้นที่เกษตร 1 แสนไร่

กรมชลประทาน เดินหน้าลุยศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดันสร้างอ่างขนาดกลาง 2 แห่งในอ.แม่จัน ตั้งเ…

ทำอีไอเอ-บ้านเอื้ออาทรขายฝืด 2 ปมปัญหาใหญ่การเคหะ

ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติเปิด 2 ปมปัญหาใหญ่เสนอ รมว.พม. ทั้งเรื่องการจัดทำอีไอเอก่อนเปิดโคร…

บทความแนะนำ

VIEW ALL

บริหารจัดการน้ำแนวใหม่ลดขัดแย้ง นำร่องทั้งลุ่มน้ำสะแกกรัง-ยม

เวลาพื้นที่ใดมีปัญหาเรื่องน้ำ ไม่ว่าน้ำขาดแคลน น้ำท่วม  การแก้ไขปัญหาจะเป็นการศึกษาและดำเนินการเฉพาะ…

ดันสร้างอ่างแม่คำ-แม่แสลบ หวังช่วยพื้นที่เกษตร 1 แสนไร่

กรมชลประทาน เดินหน้าลุยศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดันสร้างอ่างขนาดกลาง 2 แห่งในอ.แม่จัน ตั้งเป้าแก้ปัญห…

ทำอีไอเอ-บ้านเอื้ออาทรขายฝืด 2 ปมปัญหาใหญ่การเคหะ

ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติเปิด 2 ปมปัญหาใหญ่เสนอ รมว.พม. ทั้งเรื่องการจัดทำอีไอเอก่อนเปิดโครงการ และรา…