ยกระดับสินค้าเกษตรผ่านกลไกสหกรณ์หนุนเกษตรระดับชุมชน

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เด้งรับนโยบายอุตสาหกรรมเกษตรชุมชน เตรียมดัน 1อำเภอ 1 สหกรณ์การเกษตร  วางเป้าหลักยกระดับราคาพืชเศรษฐกิจ  ข้าว  ยางพารา ปาล์มน้ำมัน หวังเพิ่มเงินใส่มือเกษตรกร

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  กล่าวว่า กรมฯได้เตรียมแผนงานโครงการเพื่อเสนอต่อรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรัฐบาลใหม่ ซึ่งเป็นงานที่จะสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและงานตามนโยบายของกรม นำไปสู่การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรระดับชุมชน ซึ่งสหกรณ์การเกษตรมีมูลค่าทางธุรกิจปี2561 ประมาณ 341,973 ล้านบาท อย่างไรก็เมื่อต้นปี กรมได้มีความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น เช่น สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย(วว.) และสถาบันอาหารในการพัฒนาต่อยอดมูลค่าสินค้าเกษตรแต่ละตัวของสหกรณ์ เพิ่มรายได้ให้กับสมาชิกสหกรณ์ อาทิ  ข้าว กาแฟ นม ผลไม้ โดยบางตัวสามารถพัฒนาเป็นอุตสาหกรรมได้

“จากนโยบายที่จะเดินหน้าเรื่องอุตสาหกรรมเกษตรชุมชน กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้เตรียมทำรายละเอียดและภารกิจของกรมเสนอ โดยงานสำคัญที่กรมจะเดินหน้าคือโครงการ 1 อำเภอ 1 สหกรณ์การเกษตร ซึ่งเป้าหมายคือทำให้สกรณ์การเกษตร ที่มีความเข้มแข็งในแต่ละอำเภอ ทำหน้าที่เป็นเสมือนพี่เลี้ยงคอยแนะนำ และเชื่อมโยงการผลิตตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง ถึงปลายทาง  คือตลาดเพื่อรองรับการผลิต และอีกขาคือการทำธุรกิจรวบรวมสินค้าเกษตร เพื่อพัฒนาและแปรรูป ยกระดับราคาสินค้าเกษตร  สินค้าหลักที่ผมวางไว้คือ ในพืชเศรษฐกิจหลัก เช่น ข้าว  ยางพารา ปาล์มน้ำมัน    ที่เกี่ยวข้องกับคนจำนวนมาก และเป็นพืชสำคัญที่สร้างรายได้เข้าประเทศ  “ นายพิเชษฐ์ กล่าว

นอกจากนั้น จะเสนอให้สหกรณ์การเกษตร เข้าไปมีส่วนร่วมขับเคลื่อนโครงการเกษตรแปลงใหญ่ รวมถึงโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรโดยการเพิ่มรายได้ครัวเรือนสมาชิก ทำให้สามารถชำระหนี้สะสมของครัวเรือนได้ เป็นต้น ซึ่งประเด็นการแก้หนี้สหกรณ์การเกษตร ทางธกส.ยินดีให้ความร่วมมือ

สำหรับสหกรณ์การเกษตรที่มีความก้าวหน้าในด้านรวบรวมและแปรรูปสินค้าเกษตร เช่น กลุ่มข้าว อาทิ  สหกรณ์การเกษตรมโนรมย์ จำกัด  จ.ชัยนาท  สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด จ.พิษณุโลก สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด จ.ร้อยเอ็ด กลุ่มยางพารา อาทิ สหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จำกัด จ.ตรัง สหกรณ์กองทุนสวนยางอำเภอบ่อทอง จำกัด จ.ชลบุรี สหกรณ์การเกษตรรัตภูมิ จ.สงขลา กลุ่มปาล์มน้ำมัน เช่น ชุมนุมสหกรณ์ปาล์มน้ำมันกระบี่ จำกัด จ.กระบี่ สหกรณ์การเกษตรท่าแซะ จำกัด จ.ชุมพร สหกรณ์การเกษตรหลังสวน จำกัด จ.ชุมพร 

สำหรับมูลค่าธุรกิจสหกรณ์การเกษตรปี 2561ที่ผ่านมา มีมูลค่าธุรกิจรวม341,973 ล้านบาท เป็นมูลค่าธุรกิจจากรวบรวมผลผลิตสินค้าเกษตร 68,761 ล้านบาท ด้านการแปรรูป 32,270 ล้านบาท และธุรกิจบริการ 3,865ล้านบาท

แสดงความคิดเห็น

บทความล่าสุด

VIEW ALL

บริหารจัดการน้ำแนวใหม่ลดขัดแย้ง นำร่องทั้งลุ่มน้ำสะแกกรัง-ยม

เวลาพื้นที่ใดมีปัญหาเรื่องน้ำ ไม่ว่าน้ำขาดแคลน น้ำท่วม  การแก้ไขปัญหาจะเป็นการศึกษาและดำเน…

ดันสร้างอ่างแม่คำ-แม่แสลบ หวังช่วยพื้นที่เกษตร 1 แสนไร่

กรมชลประทาน เดินหน้าลุยศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดันสร้างอ่างขนาดกลาง 2 แห่งในอ.แม่จัน ตั้งเ…

ทำอีไอเอ-บ้านเอื้ออาทรขายฝืด 2 ปมปัญหาใหญ่การเคหะ

ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติเปิด 2 ปมปัญหาใหญ่เสนอ รมว.พม. ทั้งเรื่องการจัดทำอีไอเอก่อนเปิดโคร…

บทความแนะนำ

VIEW ALL

บริหารจัดการน้ำแนวใหม่ลดขัดแย้ง นำร่องทั้งลุ่มน้ำสะแกกรัง-ยม

เวลาพื้นที่ใดมีปัญหาเรื่องน้ำ ไม่ว่าน้ำขาดแคลน น้ำท่วม  การแก้ไขปัญหาจะเป็นการศึกษาและดำเนินการเฉพาะ…

ดันสร้างอ่างแม่คำ-แม่แสลบ หวังช่วยพื้นที่เกษตร 1 แสนไร่

กรมชลประทาน เดินหน้าลุยศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดันสร้างอ่างขนาดกลาง 2 แห่งในอ.แม่จัน ตั้งเป้าแก้ปัญห…

ทำอีไอเอ-บ้านเอื้ออาทรขายฝืด 2 ปมปัญหาใหญ่การเคหะ

ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติเปิด 2 ปมปัญหาใหญ่เสนอ รมว.พม. ทั้งเรื่องการจัดทำอีไอเอก่อนเปิดโครงการ และรา…