นิติกรรมผ่านระบบออนไลน์ นวัตกรรมงานบริการจัดรูปที่ดิน

เกษตรกรในโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมกว่า 2 ล้านไร่ทั่วประเทศ เมื่อจะต้องทำนิติกรรม เช่น โอนให้  ขาย ถือกรรมสิทธิ์รวม รับ-โอนมรดก  จดจำนอง รังวัดสอบเขต ที่ดิน นอกจากพกพาเอกสารสำคัญ เช่น โฉนดที่ดิน บัตรประจำตัวประชาชนแล้ว  ต้องดำเนินการ  2 ขั้นตอนต่อไปนี้

               ขั้นตอนแรก  เกษตรกรเจ้าของที่ดินเดินทางไปสำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมในพื้นที่ เพื่อขอใบรับรองจากสำนักงานจัดรูปที่ดินฯ ว่า ตัวเองได้ชำระค่าก่อสร้างจัดรูปที่ดินที่ตกลงกับสำนักงานจัดรูปที่ดินฯ ครบถ้วนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

               ขั้นตอนที่สอง เกษตรกรเจ้าของที่ดินต้องเดินทางไปสำนักงานที่ดินจังหวัดหรืออำเภอ พร้อมใบรับรองดังกล่าว เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการทำนิติกรรมต่อไป

               “เป็นข้อตกลงระหว่างสำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดกับสำนักงานที่ดิน ในกรณีเกษตรกรจะทำนิติกรรมใดๆ ข้างต้น จะต้องใบมีรับรองจากสำนักงานจัดรูปที่ดินฯ ว่า เกษตรกรรายดังกล่าวได้ชำระค่าก่อสร้างจัดรูปที่ดินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อไม่เกิดปัญหาบางคนค้างชำระ ภาระก็จะตกแก่ผู้รับโอนโดยไม่รู้ตัว” นายวิทยา ทรัพย์คงทน ผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 6 จ.พิจิตร กล่าว

               เพื่ออำนวยความสะดวกให้เกษตรกร สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำฯ ที่ 6 จึงคิดหาหนทางลดขั้นตอนแรก เกษตรกรไม่จำเป็นต้องเดินทางมาที่สำนักงานจัดรูปที่ดินฯ

               “พิจิตรมี 7 อำเภอ ไป-กลับไกลสุด 150 กิโลเมตร เฉลี่ยๆ ก็ 100 กิโลเมตร เสียทั้งเวลาและค่าน้ำมัน ไม่สะดวกเลย ถ้าลดขั้นตอนนี้ได้จะช่วยเกษตรกรในโครงการจัดรูปที่ดินฯ ได้มาก” นายวิทยากล่าว

               ถ้าไม่ต้องให้เกษตรกรเดินทางมาก็ต้องพึ่งเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าช่วย ทางสำนักงานจัดรูปฯ มีข้อมูลของเกษตรกรในเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่แล้ว ปกติก็ใช้อยู่สำหรับเวลาเกษตรกรดินทางมาติดต่อ ส่วนเกษตรกรปัจจุบันทุกคนมีโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน

               วิธีการไม่ยากด้วย เกษตรกรเพียงใช้โทรศัพท์ถ่ายภาพโฉนดหน้า-หลัง บัตรประชาชนตัวเอง  แล้วก็เข้าสู่ระบบจะทางคิวอาร์โค้ดก็ได้ เว็บไซท์จัดรูปที่ดิน http://www.jadroob.con/pa ก็ได้ แล้วกรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก เพื่อเข้าสู่ระบบ จากนั้นอัพโหลดภาพที่ถ่าย พร้อมกรอกข้อมูล เบอร์โทรศัพท์ ชื่อ นามสกุล เลขที่โฉนดที่ดิน แล้วเลือกนิติกรรมที่ต้องการจะทำ และกรอกข้อมูล ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับโอนสิทธิ์ กดปุ่มยืนยันคำร้องขอ

               “ไม่เกิน 15  นาทีขั้นตอนนี้ก็แล้วเสร็จ สามารถดาวน์โหลดหนังสือรับรองไปใช้ทำนิติกรรมที่สำนักงานที่ดินได้แล้ว โดยไม่ต้องเดินทางมาสำนักงานจัดรูปที่ดินฯ อีกเลย”

 นับตั้งแต่เปิดให้บริการ ตั้งแต่ 1 มกราคม 2561 จนถึงปัจจุบัน มีเกษตรกรเข้ามาใช้บริการเดือนละ 30-40 ราย  ประเมินว่า ช่วยลดค่าใช้จ่ายให้เกษตรกรไม่น้อยกว่า 2 แสนบาททีเดียว

               “เสียงตอบรับดีมาก เกษตรกรส่งข้อความทางไลน์มาขอบคุณ เพราะช่วยเขาได้มาก ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปมาระหว่างบ้านกับลำนักงานจัดรูปฯ แต่พุ่งตรงไปทำนิติกรรมที่สำนักงานที่ดินได้โดยตรงเลย”

               สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำฯ ที่ 6 จ.พิจิตร มีพื้นที่จัดรูปที่ดินรวม 336,853 ไร่ ใน 7 อำเภอ ถือเป็นสำนักงานแห่งแรกของสำนักงานจัดรูปที่ดินกลางที่นำวิธีการนี้มาใช้อำนวยความสะดวก และช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายให้แก่เกษตรกร โดยใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือที่ไม่ซับซ้อน แม้เกษตรกรไม่อาจทำเองได้ก็อาศัยลูกหลานช่วยทำได้

               เป็นวิธีคิดนอกกรอบที่เกิดประโยชน์แก่เกษตรกรอย่างแท้จริง ยิ่งถ้าสามารถนำไปขยายผลยังสำนักงานจัดรูปที่ดินฯ อื่นอีก 36 สำนัก ก็จะยิ่งเกิดประโยชน์มหาศาล

แสดงความคิดเห็น

บทความล่าสุด

VIEW ALL

“ธัชพล” เดินหน้ายุทธศาสตร์พัฒนาที่อยู่อาศัย

การเคหะแห่งชาติเตรียมทบทวนตัวเลขยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัยชาติ 20 ปี เตรียมเชื่อมฐานข้…

ศูนย์วิจัยธนาคารออมสินคาดปี 63 เศรษฐกิจขยายตัวร้อยละ 3.3

ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ศูนย์วิจัยธนาคารออมสิน คาดว่าเศร…

ออมสิน ถวายผ้ากฐินพร้อมมอบอุปกรณ์การศึกษา

ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เป็นประธานในพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคี ณ วัดห้ว…

บทความแนะนำ

VIEW ALL

“ธัชพล” เดินหน้ายุทธศาสตร์พัฒนาที่อยู่อาศัย

การเคหะแห่งชาติเตรียมทบทวนตัวเลขยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัยชาติ 20 ปี เตรียมเชื่อมฐานข้อมูลผู้มีร…

ศูนย์วิจัยธนาคารออมสินคาดปี 63 เศรษฐกิจขยายตัวร้อยละ 3.3

ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ศูนย์วิจัยธนาคารออมสิน คาดว่าเศรษฐกิจไทย ป…

ออมสิน ถวายผ้ากฐินพร้อมมอบอุปกรณ์การศึกษา

ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เป็นประธานในพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคี ณ วัดห้วยปลากั้ง ต…