ธนาคารออมสินลงทุนใน ASL 25% หวังขยายการลงทุน

ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ลงนามในบันทึกความร่วมมือการดำเนินธุรกิจหลักทรัพย์ร่วมกัน กับ บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด (ASL) เพื่อร่วมกันให้บริการดูแลลูกค้าทั้งในด้านหลักทรัพย์และผลิตภัณฑ์ทางการเงินทุกกรูปแบบที่พร้อมอำนวยความสะดวกบน Platform ที่เชื่อมต่อกันระหว่างธนาคารออมสินและ ASL โดยเมื่อเร็วๆ นี้ ธนาคารออมสินได้ลงทุนใน ASL สัดส่วน 25% ทำให้ธนาคารออมสินสามารถร่วมกำหนดนโยบายในการดำเนินธุรกิจของ ASL ให้สอดคล้องกับทิศทางของธนาคารออมสินได้ในอนาคต

ทั้งนี้ ธนาคารและ ASL จะร่วมกันศึกษาแนวทางและความเป็นไปได้ในการพัฒนาธุรกิจเพิ่มช่องทางการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่าน Platform ของธนาคารเพื่อให้ลูกค้าทั้งลูกค้ารายย่อยลูกค้ารายใหญ่และลูกค้าสถาบันสามารถเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์และทำธุรกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มลูกค้าของทั้งธนาคารออมสินและ ASL นั้นเป็นกลุ่มที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งทาง ASL จะเน้นลูกค้ากลุ่ม Medium to Low ทำให้ธนาคารสามารถขยายช่องทางการลงทุนผลิตภัณฑ์ประเภทเงินฝากสลากออมสินและกองทุนรวมผ่านช่องทาง Online ที่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ง่ายเพื่อสนับสนุนการเข้าสู่ตลาดทุนของนักลงทุนรายย่อยอันจะเป็นส่วนช่วยพัฒนาการเติบโตของตลาดทุนไทย

นอกจากนี้ พนักงานของทั้งสองหน่วยงานจะได้รับการพัฒนาจากการอบรมความรู้ในธุรกิจโดยธนาคารออมสินกำหนดเป้าหมาย Banker to Broker ให้พนักงานธนาคารออมสินสามารถนำเสนอขายผลิตภัณฑ์และบริการด้านการลงทุนในหลักทรัพย์ให้ลูกค้าได้ซึ่งจะเป็นการเพิ่มช่องทางในการสร้างรายได้ค่าธรรมเนียมอีกช่องทางหนึ่ง

“ปี 2562 ธนาคารออมสินมียุทธศาสตร์การพัฒนาและยกระดับสู่การเป็น Digital Banking ซึ่งมีแผนสร้างและพัฒนา New Business Model ร่วมกับพันธมิตรอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการพัฒนานวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ในรูปแบบดิจิทัล ดังนั้นการลงทุนและร่วมมือกับ ASL จะทำให้สามารถนำระบบการซื้อขายหลักทรัพย์ของ ASL มาผนวกกับ Digital Platform ของธนาคารออมสิน เพื่อสนับสนุนการเป็น Digital Banking ได้ในอนาคต” นายชาติชาย กล่าว

แสดงความคิดเห็น

บทความล่าสุด

VIEW ALL

บริหารจัดการน้ำแนวใหม่ลดขัดแย้ง นำร่องทั้งลุ่มน้ำสะแกกรัง-ยม

เวลาพื้นที่ใดมีปัญหาเรื่องน้ำ ไม่ว่าน้ำขาดแคลน น้ำท่วม  การแก้ไขปัญหาจะเป็นการศึกษาและดำเน…

ดันสร้างอ่างแม่คำ-แม่แสลบ หวังช่วยพื้นที่เกษตร 1 แสนไร่

กรมชลประทาน เดินหน้าลุยศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดันสร้างอ่างขนาดกลาง 2 แห่งในอ.แม่จัน ตั้งเ…

ทำอีไอเอ-บ้านเอื้ออาทรขายฝืด 2 ปมปัญหาใหญ่การเคหะ

ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติเปิด 2 ปมปัญหาใหญ่เสนอ รมว.พม. ทั้งเรื่องการจัดทำอีไอเอก่อนเปิดโคร…

บทความแนะนำ

VIEW ALL

บริหารจัดการน้ำแนวใหม่ลดขัดแย้ง นำร่องทั้งลุ่มน้ำสะแกกรัง-ยม

เวลาพื้นที่ใดมีปัญหาเรื่องน้ำ ไม่ว่าน้ำขาดแคลน น้ำท่วม  การแก้ไขปัญหาจะเป็นการศึกษาและดำเนินการเฉพาะ…

ดันสร้างอ่างแม่คำ-แม่แสลบ หวังช่วยพื้นที่เกษตร 1 แสนไร่

กรมชลประทาน เดินหน้าลุยศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดันสร้างอ่างขนาดกลาง 2 แห่งในอ.แม่จัน ตั้งเป้าแก้ปัญห…

ทำอีไอเอ-บ้านเอื้ออาทรขายฝืด 2 ปมปัญหาใหญ่การเคหะ

ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติเปิด 2 ปมปัญหาใหญ่เสนอ รมว.พม. ทั้งเรื่องการจัดทำอีไอเอก่อนเปิดโครงการ และรา…