ทำอีไอเอ-บ้านเอื้ออาทรขายฝืด 2 ปมปัญหาใหญ่การเคหะ

ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติเปิด 2 ปมปัญหาใหญ่เสนอ รมว.พม. ทั้งเรื่องการจัดทำอีไอเอก่อนเปิดโครงการ และราคาขายโครงการบ้านเอื้ออาทรที่ยังขายไม่ออก

               นายธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการคหะแห่งชาติ เปิดเผยว่า ตามที่ นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ขอให้การเคหะแห่งชาติสรุปปัญหาเร่งด่วนเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานให้รวดเร็วยิ่งขึ้น ตนได้รายงานปัญหาเบื้องต้น 2 ประการ ประกอบด้วย

ประการแรก การจัดทำรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (อีไอเอ) ที่การเคหะแห่งชาติจะต้องทำในโครงการก่อสร้างที่อยู่อาศัยต่างๆ ซึ่งแม้จะผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการ (คชก.) ที่ตั้งโดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้ว แต่ยังต้องเสนอให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) อนุมัติอีกครั้ง ในขณะภาคเอกชนทำอีไอเอผ่าน คชก. แล้ว สามารถดำเนินการก่อสร้างได้เลย ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ใช้เวลานาน หากสามารถเร่งรัดได้จะเป็นผลดีต่อการจัดหาที่อยู่อาศัยให้ผู้มีรายได้น้อย ตลอดจนการดำเนินงานของการเคหะแห่งชาติด้วย

ประการที่สอง การขายอาคารคงเหลือโครงการบ้านเอื้ออาทร โดยเฉพาะโครงการในทำเลที่ไม่เหมาะสม ไม่ตอบโจทย์ลูกค้า ตามระเบียบต้องขายในราคาที่กำหนดตายตัว แต่ในทางปฏิบัติไม่มีทางเป็นไปไม่ได้เลย 

“นอกจากเป็นทรัพย์สินที่จำหน่ายไม่ออกแล้ว ยังต้องลงทุนบูรณะปรับปรุงตลอดไป เท่ากับรัฐไม่ได้อะไรแล้ว ยังเป็นภาระต้องควักกระเป๋าต่อไป  ตรงกันข้าม หากปรับลดราคาลงมาได้ ทรัพย์สินนี้จะทำรายได้ให้การเคหะฯ และเกิดประโยชน์ต่อรัฐ” ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติกล่าว

แสดงความคิดเห็น

บทความล่าสุด

VIEW ALL

“ธัชพล” เดินหน้ายุทธศาสตร์พัฒนาที่อยู่อาศัย

การเคหะแห่งชาติเตรียมทบทวนตัวเลขยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัยชาติ 20 ปี เตรียมเชื่อมฐานข้…

ศูนย์วิจัยธนาคารออมสินคาดปี 63 เศรษฐกิจขยายตัวร้อยละ 3.3

ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ศูนย์วิจัยธนาคารออมสิน คาดว่าเศร…

ออมสิน ถวายผ้ากฐินพร้อมมอบอุปกรณ์การศึกษา

ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เป็นประธานในพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคี ณ วัดห้ว…

บทความแนะนำ

VIEW ALL

“ธัชพล” เดินหน้ายุทธศาสตร์พัฒนาที่อยู่อาศัย

การเคหะแห่งชาติเตรียมทบทวนตัวเลขยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัยชาติ 20 ปี เตรียมเชื่อมฐานข้อมูลผู้มีร…

ศูนย์วิจัยธนาคารออมสินคาดปี 63 เศรษฐกิจขยายตัวร้อยละ 3.3

ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ศูนย์วิจัยธนาคารออมสิน คาดว่าเศรษฐกิจไทย ป…

ออมสิน ถวายผ้ากฐินพร้อมมอบอุปกรณ์การศึกษา

ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เป็นประธานในพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคี ณ วัดห้วยปลากั้ง ต…