จับเข่าคุยประมงพื้นบ้านปะนาเระ

นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยนายธนพร ศรียากูล ที่ปรึกษาด้านการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฏหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม ลงพื้นที่พร้อมคณะสื่อมวลชน ร่วมงานกิจกรรมเปิดตัวเรือประมงอวนล้อมจับลำแรกที่เข้าร่วมโครงการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและลดการใช้แรงงานบนเรือประมงอวนล้อมจับ (เรือ น. ลาภประเสริฐ 8) ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกรมประมง ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ซีฟเดค) และสมาคมการประมงจังหวัดปัตตานี

             จากนั้นนำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่พบปะชาวประมงพื้นบ้านปะนาเระ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างเป็นกันเองกับชาวประมง ร่วมหารือการทำงานอย่างต่อเนื่องพร้อมชมวิถีการทำประมงพื้นบ้านปะนาระ อ.ปะนาเระ จังหวัดปัตตานี ซึ่งเป็นกลุ่มนี้จัดตั้งขึ้นเพื่ออนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลโดยชุมชน มีการจัดทำธนาคารปูม้า การสร้างเขตอนุรักษ์ทรัพยากร และการห้ามทำการประมงด้วยเครื่องมือที่ผิดกฎหมายทุกชนิด สร้างความมั่นคงให้ทรัพยากรทางทะเลในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ชุมชนประมงพื้นบ้านเข้มแข็งยั่งยืน มีการกำหนดเขตอนุรักษ์ห้ามจับสัตว์น้ำ มีกฎระเบียบที่เข้มแข็ง ชัดเจน… ต่อจากนั้นลงพื้นที่จับเข่าพูดคุยกับชาวประมงพื้นบ้านกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโอรังปันตัย อ.หนองจิก จ.ปัตตานี ซึ่งเป็นชุมชนที่มีการพัฒนาและเสริมสร้างชีวิตกลุ่มประมงพื้นบ้านจังหวัดปัตตานี ที่มีอาชีพแปรรูปสินค้าประมง ที่เข้มแข็ง โดยทั้งสองกลุ่มได้เน้นความยั่งยืนของคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน

แสดงความคิดเห็น

บทความล่าสุด

VIEW ALL

บริหารจัดการน้ำแนวใหม่ลดขัดแย้ง นำร่องทั้งลุ่มน้ำสะแกกรัง-ยม

เวลาพื้นที่ใดมีปัญหาเรื่องน้ำ ไม่ว่าน้ำขาดแคลน น้ำท่วม  การแก้ไขปัญหาจะเป็นการศึกษาและดำเน…

ดันสร้างอ่างแม่คำ-แม่แสลบ หวังช่วยพื้นที่เกษตร 1 แสนไร่

กรมชลประทาน เดินหน้าลุยศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดันสร้างอ่างขนาดกลาง 2 แห่งในอ.แม่จัน ตั้งเ…

ทำอีไอเอ-บ้านเอื้ออาทรขายฝืด 2 ปมปัญหาใหญ่การเคหะ

ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติเปิด 2 ปมปัญหาใหญ่เสนอ รมว.พม. ทั้งเรื่องการจัดทำอีไอเอก่อนเปิดโคร…

บทความแนะนำ

VIEW ALL

บริหารจัดการน้ำแนวใหม่ลดขัดแย้ง นำร่องทั้งลุ่มน้ำสะแกกรัง-ยม

เวลาพื้นที่ใดมีปัญหาเรื่องน้ำ ไม่ว่าน้ำขาดแคลน น้ำท่วม  การแก้ไขปัญหาจะเป็นการศึกษาและดำเนินการเฉพาะ…

ดันสร้างอ่างแม่คำ-แม่แสลบ หวังช่วยพื้นที่เกษตร 1 แสนไร่

กรมชลประทาน เดินหน้าลุยศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดันสร้างอ่างขนาดกลาง 2 แห่งในอ.แม่จัน ตั้งเป้าแก้ปัญห…

ทำอีไอเอ-บ้านเอื้ออาทรขายฝืด 2 ปมปัญหาใหญ่การเคหะ

ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติเปิด 2 ปมปัญหาใหญ่เสนอ รมว.พม. ทั้งเรื่องการจัดทำอีไอเอก่อนเปิดโครงการ และรา…