จับเข่าคุยประมงพื้นบ้านปะนาเระ

นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยนายธนพร ศรียากูล ที่ปรึกษาด้านการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฏหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม ลงพื้นที่พร้อมคณะสื่อมวลชน ร่วมงานกิจกรรมเปิดตัวเรือประมงอวนล้อมจับลำแรกที่เข้าร่วมโครงการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและลดการใช้แรงงานบนเรือประมงอวนล้อมจับ (เรือ น. ลาภประเสริฐ 8) ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกรมประมง ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ซีฟเดค) และสมาคมการประมงจังหวัดปัตตานี

             จากนั้นนำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่พบปะชาวประมงพื้นบ้านปะนาเระ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างเป็นกันเองกับชาวประมง ร่วมหารือการทำงานอย่างต่อเนื่องพร้อมชมวิถีการทำประมงพื้นบ้านปะนาระ อ.ปะนาเระ จังหวัดปัตตานี ซึ่งเป็นกลุ่มนี้จัดตั้งขึ้นเพื่ออนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลโดยชุมชน มีการจัดทำธนาคารปูม้า การสร้างเขตอนุรักษ์ทรัพยากร และการห้ามทำการประมงด้วยเครื่องมือที่ผิดกฎหมายทุกชนิด สร้างความมั่นคงให้ทรัพยากรทางทะเลในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ชุมชนประมงพื้นบ้านเข้มแข็งยั่งยืน มีการกำหนดเขตอนุรักษ์ห้ามจับสัตว์น้ำ มีกฎระเบียบที่เข้มแข็ง ชัดเจน… ต่อจากนั้นลงพื้นที่จับเข่าพูดคุยกับชาวประมงพื้นบ้านกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโอรังปันตัย อ.หนองจิก จ.ปัตตานี ซึ่งเป็นชุมชนที่มีการพัฒนาและเสริมสร้างชีวิตกลุ่มประมงพื้นบ้านจังหวัดปัตตานี ที่มีอาชีพแปรรูปสินค้าประมง ที่เข้มแข็ง โดยทั้งสองกลุ่มได้เน้นความยั่งยืนของคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน

แสดงความคิดเห็น

บทความล่าสุด

VIEW ALL

ออมสินอุ้มธุรกิจท่องเที่ยวลดดอกเบี้ย-ขยายเวลาชำระหนี้

ออมสิน โดดอุ้มลูกค้าธุรกิจท่องเที่ยวจากภัยไวรัสโคโรนา  ลดดอกเบี้ยให้สูงสุด 20% ของดอกเบี้ย…

ออมสินมอบ 1 แสน-ยกหนี้ ให้ตำรวจทหารที่เสียชีวิตกราดยิงโคราช

ออมสิน ยกหนี้ให้กับตำรวจและทหารที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่และเป็นลูกค้าธนาคาร พร้อมมอ…

บสย. เดินหน้าปรับโครงสร้าง – ยืดหนี้ ช่วย SMEs คนตัวเล็ก ตั้งเป้าค้ำทะลุแสนล้าน

บสย. เปิดแผนงาน ปี 2563 เดินหน้ามาตรการรัฐ ต่อเติม เสริมทุน สร้างโอกาส ทางการเงิน  ปรับโคร…

บทความแนะนำ

VIEW ALL

ออมสินอุ้มธุรกิจท่องเที่ยวลดดอกเบี้ย-ขยายเวลาชำระหนี้

ออมสิน โดดอุ้มลูกค้าธุรกิจท่องเที่ยวจากภัยไวรัสโคโรนา  ลดดอกเบี้ยให้สูงสุด 20% ของดอกเบี้ยจ่าย พักเง…

ออมสินมอบ 1 แสน-ยกหนี้ ให้ตำรวจทหารที่เสียชีวิตกราดยิงโคราช

ออมสิน ยกหนี้ให้กับตำรวจและทหารที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่และเป็นลูกค้าธนาคาร พร้อมมอบเงิน 100,…

บสย. เดินหน้าปรับโครงสร้าง – ยืดหนี้ ช่วย SMEs คนตัวเล็ก ตั้งเป้าค้ำทะลุแสนล้าน

บสย. เปิดแผนงาน ปี 2563 เดินหน้ามาตรการรัฐ ต่อเติม เสริมทุน สร้างโอกาส ทางการเงิน  ปรับโครงสร้างหนี้…