การเคหะรุกอาเซียนชูพัฒนาที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุ

การเคหะแห่งชาติ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับอาเซียนเรื่อง “ทิศทางการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ” เชิญตัวแทนชาติอาเซียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อหาเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆ ตอบโจทย์ผู้สูงวัยดียิ่งขึ้น

นายธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุสมบูรณ์ในไม่เกิน 4 ปีข้างหน้า โดยมีสัดส่วนประชากรวัย 60 ปีขึ้นไปถึง 20% ของประชากรทั้งประเทศ จึงต้องเตรียมความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงนี้ โดยเฉพาะที่อยู่อาศัยเป็นปัจจัยสำคัญอันดับต้นๆ ครอบคลุมการออกแบบ การจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการใช้ชีวิตประจำวัน เพื่อความปลอดภัย ลดปัญหาอุบัติเหตุ

การเคหะแห่งชาติตระหนักดีว่า การพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนเป็นเรื่องสำคัญ และควรมีการศึกษาแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ร่วมกันอย่างชัดเจน ดังนั้น เพื่อให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุอย่างเป็นระบบ การเคหะแห่งชาติจึงจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับอาเซียน เรื่องทิศทางการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ โดยเชิญตัวแทนจากกลุ่มประเทศอาเซียนเข้าร่วมการสัมมนา เพื่อผลักดันให้เกิดการปรับตัวให้พร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ รวมทั้งได้เปิดเวทีการหารือด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ เพื่อนำเสนอแนวคิด และแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้และประสบการณ์ โดยจัดสัมมนาวันที่ 27-28 สิงหาคมนี้ ที่โรงแรมอนันตรา ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ

พร้อมกันนี้ จัดให้มีการศึกษาดูงานด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุในประเทศไทย ณ โครงการ The Fifth by NHA (ปทุมธานี คลอง 5) Habbitech Center สถาบันเทคโนโนโลยีแห่งเอเชีย โครงการ Jin Wellbeing County เมืองแนวคิดใหม่วัยเกษียณ

               นอกจากนั้น การเคหะแห่งชาติยังพัฒนาโครงการบ้านกตัญญู (คลองหลวง 1) สำหรับผู้สูงอายุ โดยนำแนวคิด Universal Design หรือการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล มาใช้ในโครงการ เช่น ทางลาดขึ้น-ลง การติดตั้งสวิทช์ไฟสูงจากพื้นไม่เกิน 90 เซ็นติเมตร การยกพื้นต่างระดับที่ไม่สูงชันเกินไป การติดตั้งราวจับพยุงตัวในห้องน้ำป้องกันหกล้ม  การติดตั้งระบบ Tele Help เพื่อขอรับความช่วยเหลือฉุกเฉิน เป็นต้น

แสดงความคิดเห็น

บทความล่าสุด

VIEW ALL

บริหารจัดการน้ำแนวใหม่ลดขัดแย้ง นำร่องทั้งลุ่มน้ำสะแกกรัง-ยม

เวลาพื้นที่ใดมีปัญหาเรื่องน้ำ ไม่ว่าน้ำขาดแคลน น้ำท่วม  การแก้ไขปัญหาจะเป็นการศึกษาและดำเน…

ดันสร้างอ่างแม่คำ-แม่แสลบ หวังช่วยพื้นที่เกษตร 1 แสนไร่

กรมชลประทาน เดินหน้าลุยศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดันสร้างอ่างขนาดกลาง 2 แห่งในอ.แม่จัน ตั้งเ…

ทำอีไอเอ-บ้านเอื้ออาทรขายฝืด 2 ปมปัญหาใหญ่การเคหะ

ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติเปิด 2 ปมปัญหาใหญ่เสนอ รมว.พม. ทั้งเรื่องการจัดทำอีไอเอก่อนเปิดโคร…

บทความแนะนำ

VIEW ALL

บริหารจัดการน้ำแนวใหม่ลดขัดแย้ง นำร่องทั้งลุ่มน้ำสะแกกรัง-ยม

เวลาพื้นที่ใดมีปัญหาเรื่องน้ำ ไม่ว่าน้ำขาดแคลน น้ำท่วม  การแก้ไขปัญหาจะเป็นการศึกษาและดำเนินการเฉพาะ…

ดันสร้างอ่างแม่คำ-แม่แสลบ หวังช่วยพื้นที่เกษตร 1 แสนไร่

กรมชลประทาน เดินหน้าลุยศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดันสร้างอ่างขนาดกลาง 2 แห่งในอ.แม่จัน ตั้งเป้าแก้ปัญห…

ทำอีไอเอ-บ้านเอื้ออาทรขายฝืด 2 ปมปัญหาใหญ่การเคหะ

ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติเปิด 2 ปมปัญหาใหญ่เสนอ รมว.พม. ทั้งเรื่องการจัดทำอีไอเอก่อนเปิดโครงการ และรา…