การเคหะพลิกโฉมดึงเอกชนร่วมทุน -ร่วมดำเนินการ-ร่วมสนับสนุน

การเคหะแห่งชาติเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการร่วมทุนเอกชน 3 รูปแบบ ทั้งร่วมทุน-ร่วมดำเนินกิจการ-ร่วมสนับสนุน เผยคืบหน้าชัดเจนทุกรูปแบบ โดยเฉพาะที่การเคหะฯ เป็นพี่เลี้ยงสนับสนุนให้เอกชน

               นายธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เปิดเผยความคืบหน้าโครงการร่วมดำเนินการภาคเอกชน 3 รูปแบบว่า สำหรับโครงการร่วมลงทุนกับเอกชน (Joint Investment) นั้น คณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน ที่มี ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ขอให้การเคหะแห่งชาติกลับไปทบทวนความเป็นไปได้ของโครงการเคหะชุมชนเชียงใหม่ (หนองหอย) ทั้งเรื่องความคุ้มค่า ผลตอบแทน ความเสี่ยง คาดว่าจะสรุปแล้วเสร็จและนำเสนออีกครั้งได้ภายในเดือนตุลาคม 2562

               ส่วนโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะ 3-4 และโครงการร่มเกล้าอยู่ระหว่างการกลั่นกรองจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ก่อนเข้าพิจารณาคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐต่อไป

               ในขณะโครงการลำลูกกาและโครงการบางพลี คาดว่าจะเสนอ สคร. ได้ภายใน 6 เดือน

               ส่วนรูปแบบโครงการร่วมดำเนินกิจการระหว่างภาครัฐและเอกชน (Joint Operation) ได้รับการอนุมัติ 8 โครงการ แต่ยังต้องรอความชัดเจนจากกฎหมายลูก พ.ร.บ. ร่วมทุน ว่าเข้าข่ายหรือไม่เข้าข่าย พ.ร.บ.ร่วมทุน ซึ่งการเคหะแห่งชาติได้เตรียมจัดทำร่างข้อเสนอ (TOR) ควบคู่ไปด้วย หากไม่เข้าข่าย พ.ร.บ.ร่วมทุน ก็ประกาศให้เอกชนเสนอมาได้เลย

               รูปแบบสุดท้ายที่การเคหะแห่งชาติให้การสนับสนุนเหมือนเป็นพี่เลี้ยง คือ โครงการร่วมสนับสนุนภาคเอกชน (Joint Support) ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติไปแล้ว 10 โครงการ เป็นโครงการที่อยู่อาศัยเอนกประสงค์ (Mixed Use) มีทั้งที่อยู่อาศัย อาคารพาณิชย์ บางแห่งเป็นคอมเพล็กซ์ผู้สูงอายุด้วย

               “ส่วนใหญ่เอกชนติดต่อสถาบันการเงินไว้แล้ว รูปแบบนี้น่าจะจูงใจให้เอกชนเข้ามาร่วมเพิ่มมากขึ้น เราเองก็ไม่ต้องใช้เงินลงทุน ใช้ความเชี่ยวชาญจากการจัดทำโครงการมายาวนาน พอเป็นพี่เลี้ยงเขาได้ในทุกเรื่อง”

               โครงการนี้ มุ่งผู้มีรายได้ปานกลาง แต่การเคหะแห่งชาติขอให้เอกชนกันจำนวนหน่วย 10% สำหรับผู้มีรายได้น้อยด้วย”

               นายธัชพล กล่าวด้วยว่า โครงการร่วมทุนของการเคหะแห่งชาติได้รับความสนใจจากรัฐบาล เนื่องจากเป็นตัวช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้ในระดับหนึ่ง เพราะมีขนาดมูลค่าโครงการไม่น้อยกว่า 5-6 หมื่นล้านบาท ในขณะงบลงทุนจากภาครัฐทำได้จำกัด เช่นเดียวกับการส่งออกที่เผชิญปัญหาสงครามการค้ารุนแรง

แสดงความคิดเห็น

บทความล่าสุด

VIEW ALL

วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างธนาค…

ออมสินจับมือศาลยุติธรรม เปิดบริการชําระเงินอิเล็กทรอนิกส์

ธนาคารออมสิน ร่วมกับสํานักงานศาลยุติธรรม ให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์สําหรับลูกค้านิติบุคคล …

กรมชลฯ ลุยปรับโครงการส่งน้ำในนครนายก วางเป้าแก้น้ำทั้งระบบ

กรมชลประทานเดินหน้าโครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก จ.น…

บทความแนะนำ

VIEW ALL

วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน ร…

ออมสินจับมือศาลยุติธรรม เปิดบริการชําระเงินอิเล็กทรอนิกส์

ธนาคารออมสิน ร่วมกับสํานักงานศาลยุติธรรม ให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์สําหรับลูกค้านิติบุคคล เพื่อเพิ่ม…

กรมชลฯ ลุยปรับโครงการส่งน้ำในนครนายก วางเป้าแก้น้ำทั้งระบบ

กรมชลประทานเดินหน้าโครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก จ.นครนายก เหต…