กรมชลวอนใช้น้ำอย่างประหยัด มั่นใจบุรีรัมย์น้ำกินน้ำใช้พอแล้งนี้

กรมชลประทาน เดินหน้าแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภคให้กับชาวบุรีรัมย์ หลังปริมาณน้ำต้นทุนในอ่างเก็บน้ำและแหล่งน้ำธรรมชาติ ลดน้อยลงอย่างต่อเนื่อง พร้อมจับมือการประปาส่วนภูมิภาคและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วางมาตรการจัดหาแหล่งน้ำเสริมผลิตประปา มั่นใจหากทุกคนช่วยกันประหยัดอย่างจริงจัง จะมีน้ำกินน้ำใช้ไปจนถึงต้นฤดูฝนปีหน้า

            ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยหลังได้รับรายงานจาก นายเกียรติศักดิ์ หนูแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 ว่า สำนักงานชลประทานที่ 8 ได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 8 ผู้จัดการประปาส่วนภูมิภาคทั้ง 5 สาขา ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุมหารือมาตรการจัดหาแหล่งน้ำสนับสนุนการผลิตน้ำประปาให้กับการประปาทุกสาขาของเมืองบุรีรัมย์ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค

               สำหรับแนวทางในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในเขตเมืองบุรีรัมย์ที่ผ่านมา กรมชลประทาน ได้ดำเนินการสูบน้ำกลับมาเติมยังอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก ในช่วงวันที่ 9 ตุลาคม – 21 พฤศจิกายน 2562 สามารถเพิ่มปริมาณน้ำได้ประมาณ 1.50 ล้าน ลบ.ม. และทำการสูบน้ำจากลำปลายมาศ มาเติมยังอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก ในช่วงวันที่ 8 ตุลาคม – 9 ธันวาคม 2562 สามารถเพิ่มปริมาณน้ำได้ประมาณ 5.40 ล้าน ลบ.ม.

นอกจากนี้ กรมชลประทาน ยังมีแผนที่จะดำเนินการผันน้ำจากเหมืองหินเก่าของบริษัทเอกชนอีกประมาณ 1.50 ล้าน ลบ.ม. คาดว่าจะสามารถผันน้ำได้ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป เพื่อส่งน้ำไปยังอ่างเก็บน้ำห้วยตลาด โดยจะใช้เครื่องสูบน้ำจำนวน 10 เครื่อง ลำเลียงน้ำเป็นระยะทาง 10 กิโลเมตร คาดว่าจะได้น้ำประมาณ 1 ล้าน ลบ.ม. สามารถรองรับการผลิตประปาได้ประมาณหนึ่งเดือน อีกมาตรการหนึ่งคือ การผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำลำจังหัน และอ่างเก็บน้ำลำปะเทีย จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 คาดว่าน้ำจะเดินทางถึงสถานีสูบน้ำลำปลายมาศ และสามารถสูบไปยังอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มากได้ประมาณวันที่ 20 มีนาคม 2563 นี้ ซึ่งปริมาณน้ำดังกล่าวจะสามารถรองรับการผลิตน้ำประปาในพื้นที่เมืองบุรีรัมย์ได้จนถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2563 หลังจากนั้น จะใช้น้ำจากระบบท่อที่ส่งมาจากอ่างเก็บน้ำห้วยสวาย ซึ่งการประปาภูมิภาค เขต 8    จะก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำแล้วเสร็จประมาณกลางเดือนพฤษภาคม 2563

               ทั้งนี้ กรมชลประทาน จำเป็นต้องบริหารจัดการน้ำให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และแม้ว่าขณะนี้ยังมีปริมาณน้ำเพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภคตลอดฤดูแล้ง แต่ยังคงต้องสำรองน้ำต้นทุนไว้ใช้ในช่วงต้นฤดูฝนปีหน้าด้วย หากเกิดกรณีฝนมาล่าช้า จึงต้องขอความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมใจกันใช้น้ำอย่างประหยัดให้ถึงที่สุด รวมทั้งสร้างการตระหนักรู้ถึงคุณค่าของทรัพยากรน้ำ เพื่อลดความเสี่ยงต่อปัญหาการขาดแคลนน้ำในอนาคต

แสดงความคิดเห็น

บทความล่าสุด

VIEW ALL

ออมสินอุ้มธุรกิจท่องเที่ยวลดดอกเบี้ย-ขยายเวลาชำระหนี้

ออมสิน โดดอุ้มลูกค้าธุรกิจท่องเที่ยวจากภัยไวรัสโคโรนา  ลดดอกเบี้ยให้สูงสุด 20% ของดอกเบี้ย…

ออมสินมอบ 1 แสน-ยกหนี้ ให้ตำรวจทหารที่เสียชีวิตกราดยิงโคราช

ออมสิน ยกหนี้ให้กับตำรวจและทหารที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่และเป็นลูกค้าธนาคาร พร้อมมอ…

บสย. เดินหน้าปรับโครงสร้าง – ยืดหนี้ ช่วย SMEs คนตัวเล็ก ตั้งเป้าค้ำทะลุแสนล้าน

บสย. เปิดแผนงาน ปี 2563 เดินหน้ามาตรการรัฐ ต่อเติม เสริมทุน สร้างโอกาส ทางการเงิน  ปรับโคร…

บทความแนะนำ

VIEW ALL

ออมสินอุ้มธุรกิจท่องเที่ยวลดดอกเบี้ย-ขยายเวลาชำระหนี้

ออมสิน โดดอุ้มลูกค้าธุรกิจท่องเที่ยวจากภัยไวรัสโคโรนา  ลดดอกเบี้ยให้สูงสุด 20% ของดอกเบี้ยจ่าย พักเง…

ออมสินมอบ 1 แสน-ยกหนี้ ให้ตำรวจทหารที่เสียชีวิตกราดยิงโคราช

ออมสิน ยกหนี้ให้กับตำรวจและทหารที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่และเป็นลูกค้าธนาคาร พร้อมมอบเงิน 100,…

บสย. เดินหน้าปรับโครงสร้าง – ยืดหนี้ ช่วย SMEs คนตัวเล็ก ตั้งเป้าค้ำทะลุแสนล้าน

บสย. เปิดแผนงาน ปี 2563 เดินหน้ามาตรการรัฐ ต่อเติม เสริมทุน สร้างโอกาส ทางการเงิน  ปรับโครงสร้างหนี้…